Fly Higher

  • FLY HIGHER

    หลักสูตร

  • เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

About Us
About Course

เสริมศักยภาพความเป็นผู้นำแบบ Resilient กับหลักสูตร Fly Higher

หลักสูตร Fly Higher พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำแบบ Resilient ตั้งแต่การตระหนักถึงการไม่หยุดนิ่ง จนถึงเติมเต็มศักยภาพที่แข็งแกร่งกว่าเดิม รวมทั้งการนำนวัตกรรมเข้ามาสร้างสรรค์องค์กรสำหรับโลกปัจจุบันและโลกอนาคต เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยความยืดหยุ่นและเฉียบคม นำพาธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดดอย่างยั่งยืน โดยยึดหลัก Sustainability Business Ecosystem ที่ต้องคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน

Register

Program Highlights

Self - Leadership Development

เสริมศักยภาพความเป็นผู้นำแบบ Resilient เริ่มต้นจากการยอมรับตนเอง ผ่านการวิเคราะห์ ทบทวนและเข้าใจ ตัวตนอย่างแท้จริง รวมถึงการมีวิสัยทัศน์ ไม่ยึดติดกรอบเดิม ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์สร้างผลลัพธ์ ที่แตกต่าง และการสื่อสารภาพลักษณ์ของผู้นำยุคใหม่

Society & Social Development

เปิดมุมมองการเลือกกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSV) ที่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ขององค์กร ตามกรอบการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ตามมาตรฐานระดับสากล

Business & Organization Development

สร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ ตามหลักของ Sustainability Business Ecosystem ที่มีความยืดหยุ่น สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยสร้างความเข้าใจให้ทุกคนรับรู้เป้าหมายและทิศทางขององค์กรร่วมกัน นำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อพยากรณ์ ทิศทางตลาด รู้เทรนด์ปัจจุบันและอนาคตสร้างจุดแข็งที่เหนือคู่แข่ง

Mystery Box

ขมวดไอเดียสร้างธุรกิจผ่านกิจกรรม Ultimate Business Matching โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ช่วยเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจต่อไป

OUR RESILIENT LEADER SPEAKERS

หลักสูตร “Fly Higher” ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหารที่ต้องรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยความยืดหยุ่นและเฉียบคม
หลักสูตรนี้จะพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในทุกมิติ (Resilient Leader) ตั้งแต่การตระหนักถึงการไม่หยุดที่จะพัฒนาตนเอง
ไปจนถึงการนำพาองค์กรให้ไปได้ไกลกว่าเดิม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคม

and More Live Text Speakers...

ดร.สันติธาร เสถียรไทย

ดร.สันติธาร เสถียรไทย

ประธานทีมเศรษฐกิจและกรรมการผู้จัดการใหญ่

Sea Group

คุณพงศธร ธนบดีภัทร

คุณพงศธร ธนบดีภัทร

CEO และผู้ร่วมก่อตั้งของ Startup

Refinn

อ.น้ำฝน ภักดี

อ.น้ำฝน ภักดี

Founder และ CEO

โรงเรียนสอนบุคลิกภาพและการสื่อสาร Personality Academy

ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

ผศ.ดร.ณัฐพันธ์ บัววราภรณ์

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อการจัดการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร

อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดีไลท์เทน กรุ๊ป จำกัด

ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์

ดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช

อาจารย์ประจำสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณพิมพ์นรี น้อยธรรมราช

คุณพิมพ์นรี น้อยธรรมราช

FLY HIGHER

Key Benefits

BECOME A COMMUNITY OF RESILIENT LEADER

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้นำที่ปรับตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมรับความท้าทายและก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง

CREATE A SUSTAINABLE ECOSYSTEM

บูรณาการแนวคิดสู่การพัฒนาองค์กรและสังคม เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

TRANSFER THE EXPERTISE AND EXPERIENCE

ได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ผ่านประสบการณ์จริง

COLLABORATE WITH MYSTERY PARTNER

ต่อยอดไอเดียกับเหล่าผู้นำแบบ Resilient เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

Contact Us

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่

  • คุณสิริวรรณ (ยู้)

    0-2071-9040
  • คุณพนารัตน์ (อ้อม)

    0-2071-9041

Download Brochure Fly Higher

คุณสามารถกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดโบรชัวร์หลักสูตร Fly Higher ได้ที่นี่