ARM Voice

Customers reviews

What people say?

จากวันแรกที่มาเรียน ทุกครั้งที่ขับรถกลับบ้านก็จะทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้ ทุก ๆ วัน ก็ทำให้ได้รู้ว่าเรายังไม่เคยรู้อะไรและสิ่งที่ได้รู้ในวันนี้เราจะเอาไปปรับใช้กับตัวเองและกับองค์กรอย่างไร
ARM ทำให้เราได้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีนั้น เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทำให้พนักงานเห็นสิ่งเดียวกันและเดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีความสุข ขอเป็นครอบครัวเดียวกันกับ CP ALL และดีใจที่มีหลักสูตรดี ๆ อย่าง ARM ค่ะ
คุณพรพิภัตร์ ทองจันทร์ ARM#25
บริษัท เนเชอรัล ไลฟ์ เพียว ซัพพลีเม้นท์ส์ จำกัด
ความประทับใจแรกที่ผมได้รับ คือ ความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจที่ CP มาเปิดเผย สามารถนำไปใช้ได้จริง ผมสามารถนำเอาหลักคิดไปพัฒนาต่อยอดในธุรกิจของผมได้มากมาย ประทับใจมิตรภาพจากเพื่อน ๆ ทุกคน ที่มอบให้ ทำให้เราได้สนิทกันอย่างรวดเร็ว และเปลี่ยนมุมมองในการทำงานได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญ...ประทับใจทีมงานทุกคนที่ดูแลกันเป็นอย่างดี
คุณสมยศ เชาวลิต ARM#12
บริษัท เจ.ไอ.บี.คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาตรงกับธุรกิจของผม คือได้แนวคิด เชิงกลยุทธ์ และเห็นการลงมือทำ มาเรียน ARM ทำให้ผม Focus ถูกจุดมากขึ้น...
คุณวัดดานา สุกขบันดิด ARM#29
Souvanny Home Center Public Company (Lao)
ผมได้เพื่อนตั้งแต่รุ่นน้องถึงรุ่นพ่อ จากหลากหลายธุรกิจ หลากหลายภูมิภาค ARM คือ Community ที่แข็งแรง ซึ่งบอกเล่า แบ่งปันประสบการณ์สู่เส้นทางความสำเร็จ กันแบบเพื่อนคุยกับเพื่อน
คุณจักรภพ ประสพรัตน์ ARM#30
บริษัท บีสไพพ์ฟิตติ้งอินดัสตรี จำกัด
การได้รู้จัก ARM เหมือนเป็นการเปิดโลกใบใหม่ของการทำธุรกิจ ดีใจที่ได้รู้จักครอบครัว ARM มากๆ ค่ะ
คุณนันทณัช ลีฬหาวงศ์ ARM#30
บริษัท กู๊ดส์ ฟาร์มาซี จำกัด
ARM ทำให้ได้พบกับ "มุมมองดีๆ" ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจได้จริง รวมถึงมิตรภาพ ที่ได้จากเพื่อนๆ ทุกคน รวมถึงทีมงานที่ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นเหมือนครอบครัว
คุณจารุวัฒน์ จึงทรัพย์ไพศาล ARM#30
บริษัท มิตรแท้ แคปปิตอล จำกัด
ARM เป็นหลักสูตรที่ทำให้เกิดแนวคิดการบริหารธุรกิจแบบองค์รวม ซึ่งถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์จริง ทำให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ แนวคิด และกลยุทธ์ต่างๆ จึงทำให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
คุณโชติอนันต์ ปินถานันต์ ARM#30
บริษัท ดิลิเชียส สตอรี่ จำกัด
ARM คือหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากแขนงต่างๆ ได้มาเจอกัน และแลกเปลี่ยน Connection ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เลยครับ
คุณกรพัฒน์ สืบพันธ์วงษ์ ARM#30
บริษัท มิซึฮาดะ กรุ๊ป จำกัด