เสียงจากครอบครัว ARM
ที่บอกเล่าถึงประสบการณ์จริง
จากหลักสูตร ARM เพื่อสะท้อนความรู้สึกและ
ความประทับใจในทุก ๆ ด้านที่ยากจะลืมเลือน

คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ARM#4

แนวความคิดของหลักสูตร ARM ดีมาก
ได้ความรู้ที่ปฏิบัติได้จริง ได้รู้จักวิทยากรของ ซีพี ออลล์ และ 7-Eleven ที่น่านับถือและเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการ
อีกทั้งยังสามารถนำความรู้มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อต่อยอดกับเพื่อนในรุ่น เพื่อนต่างรุ่น และกลุ่ม ซีพี ออลล์ อีกด้วย
ที่สำคัญคือได้เพื่อน ได้มิตรภาพที่จริงใจ มีน้ำใจและมีความสนุกสนาน
รวมถึงการต้อนรับที่อบอุ่นจากครอบครัวและทีมงาน ARM Academy
ที่ดูแลเอาใจใส่สมาชิก ARM และมีความเป็นกันเองอย่างดี

คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ ARM#4
กรรมการผู้จัดการ บริษัท บรอดคาซท์ไทย เทเลวิชั่น จำกัด

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ARM#5

ARM…เป็นหลักสูตรที่มี “ความพิเศษ”
ผมเชื่อว่า การสร้าง Network ในภาคเอกชนให้แข็งแกร่งผ่านหลักสูตรนี้ จะนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศไทยด้วยคนรุ่นเราได้
และจะมีอิทธิพล จนสามารถนำทิศทางภาครัฐได้จริง ขอชื่นชมและนับถือวิสัยทัศน์ผู้บริหาร CP ALL ที่คิดหลักสูตรนี้ขึ้นมาครับ

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ARM#5
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด

คุณดลลชา รัตนวงศ์สวัสดิ์ – ARM#27

ขอบคุณ ARM Academy ที่เป็นศูนย์รวมมิตรภาพดี ๆ และแบ่งปันความรู้ต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจแบบไม่หวงวิชา CP ALL
เปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ของครอบครัวเรา “Karisma” ได้จำหน่ายผ่านช่องทาง 7-Eleven และยังให้เราเป็น “Business Partner” ตลอดมา
ทำให้ยอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวเรารู้สึกตัดสินใจถูกมาก ๆ ที่มาอบรมกับ ARM

คุณดลลชา รัตนวงศ์สวัสดิ์ ARM#27 บริษัท สยามสำลี จำกัด
คุณดลลชา รัตนวงศ์สวัสดิ์ - ARM#27
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีซันวิชั่น จำกัด

คุณสุพจน์ ธีระวัฒนชัย ARM#7

ผมมาเรียน ARM เริ่มต้นจากความรู้สึกของตัวเองที่ว่า ทำงานมาแล้วหมดภูมิปัญญา และอยากจะหาความรู้อะไรมาเพิ่มเติม
ผมอยากรู้ว่า CP ALL เค้ามีหลักและกระบวนการอย่างไร ถึงขยายร้าน 7-Eleven ได้มากมาย ก็เลยลองเข้ามาเรียน
ทุกวันนี้ผมได้องค์ความรู้หลายอย่างที่ไม่ใช่มาจากหนังสือ หรือที่คุณครูสอนในห้องเรียน แต่เป็นความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติ การลองผิดลองถูกมาแล้ว
สั่งสมเป็นคัมภีร์วิทยายุทธเล่มหนึ่งและนำมาถ่ายทอดจนทำให้เราสามารถนำไปใช้ได้จริง สามารถนำไปต่อยอดหรือลงมือแก้ปัญหาได้ทันที
เห็นภาพเลยว่าปัญหาที่บริษัท ควรจะถูกแก้และก้าวไปสู่ทิศทางไหน
อยากจะเชิญชวน สำหรับผู้ที่อยากได้ความรู้ที่เกิดจากผู้ที่ปฏิบัติและแก้ปัญหาจริง
เพราะผมถือว่า เป็นคัมภีร์เล่มหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์ต่อผู้ใฝ่รู้ทั้งหลาย

คุณสุพจน์ ธีระวัฒนชัย ARM#7
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง จำกัด

คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา ARM#10

ARM ทำให้ได้ความรู้ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือการบริหารเชิงกลยุทธ์ “Business Excellence Framework”
หลักคิดในการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก และความรู้ต่าง ๆ อีกมากมาย ที่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของทีมวิทยากร
อีกอย่างที่ได้คือ “Connection” จากเพื่อนร่วมรุ่น ความสนิทสนมทำให้เรารู้จักคนมากขึ้น
แลกเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการทำงาน หลักคิดในระหว่างมาเรียนด้วยกัน
หลาย ๆ อย่างที่เรามีความรู้อยู่แล้วแต่พอมาได้ฟัง มาศึกษา เราอาจจะมีความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มาอบรมแล้วจะไม่ผิดหวัง

คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา ARM#10
กรรมการผู้ช่วยอำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คุณพิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ ARM#22

ช่วงเวลาที่เรียน ARM เป็นช่วงเวลาที่ได้รับสิ่งดี ๆ มากมาย
ความรู้จากวิทยากร สามารถนำมาใช้ได้จริง และสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้
คือ การได้เข้าร่วมเป็นครอบครัว ARM ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีความแข็งแรง
ขอบคุณทุกสิ่งที่ทำให้เราได้เจอกันและจะขอมีกันและกันตลอดไป

คุณพิมพ์ชิน ภัคพัฒน์ชนม์ ARM#22
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิมพ์ชิน จำกัด