Consumer

สร้างเทรนด์อนาคตยุค Post Pandemic กับ 4 Consumer 2023

ความท้าทายในการทำคอนเทนต์บน Social Media นับวันยิ่งเข้มข้น เพราะผู้บริโภคใช้เวลากับโลกออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ แต่จะทำอย่างไรให้เรียกความสนใจจากผู้บริโภคเพื่อมาโฟกัสที่คอนเทนต์ของคุณหรือมี Engagement ร่วมกับแบรนด์ด้วย สิ่งสำคัญที่เราต้องติดตามและเข้าใจความเปลี่ยนแปลงคือ Consumer ยุค Post Pandemic  หรือ  Consumer 2023 เป็นอย่างไร