Evolutionary Leader

Lead คนอย่างไร ? พร้อมจับมือไปด้วยกัน

ความท้าทายไม่ว่าจะทำงานยากหรือง่าย Key Factor ที่สำคัญมาก ๆ และตัวแปรที่ทำให้งานนั้นสำเร็จ นั่นคือ “คน” ผู้นำจะทำอย่างไร ? ให้คนในทีมพร้อมเรียนรู้ เติบโต อยู่ร่วมกันด้วยหัวใจที่เติมเต็มความสุข สนุก พร้อมเผชิญความท้าทาย และจับมือสร้างทีมเวิร์คร่วมเดินไปสู่เป้าหมายเดียวกัน โดย ep.นี้ ขอมาแชร์อีกสไตล์การ LEAD หรือบริหารคนของ “L-E-A-D-E-R”