APEC

APEC กับการกระตุ้นธุรกิจไทย

จากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม APEC ภายใต้หัวข้อ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล (Open Connect Balance)” นั้น วันนี้เรามาดูกันสักหน่อยว่า APEC นั้นจะสามารถกระตุ้นธุรกิจได้อย่างไร