Currency

เงินบาทอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ 7 ปี กระทบยังไงกับธุรกิจ ?

เรียกได้ว่าตอนนี้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันอยู่บนความไม่แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ค่าเงินที่อ่อนค่า และอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2565 จะเห็นได้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์อยู่ที่ระดับ 36.29 ซึ่งเป็นระดับที่เรียกได้ว่าอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ 7 ปี ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกให้แก่ระบบเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก