กระตุกต่อมคิด พิชิตความสำเร็จกับ 7 ผู้นำ “Evolutionary Leader”

“ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ แต่ขึ้นอยู่กับความคิด” บทพิสูจน์ในยุคที่โลกเปลี่ยนแรงและเร็วเกินคาด ผู้นำความคิดที่แจ้งเกิดความสำเร็จ ล้วนแล้วแต่ไม่หยุดนิ่ง ก้าวไวและปรับตัวตลอดเวลา

กระตุกต่อมคิดใน ep.นี้  ได้รวบรวมแนวคิดของผู้นำที่สร้างพลังขับเคลื่อนไปข้างหน้าที่เรียกว่า “Evolutionary Leader”  เป็นกลุ่ม ARM Alumni  ที่ให้เกียรติมาแชร์แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์การทำธุรกิจ ในกิจกรรม ARM Real Case Sharing  ซึ่งขอนำแง่คิดที่น่าสนใจมาเป็นของฝากจากผู้นำถึงผู้นำ เพื่อฝ่าวิกฤตและสร้างความสำเร็จ

คุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล ARM รุ่นที่ 5

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / บริษัท วอริกซ์ สปอร์ต จำกัด)

 • ปรับตัวแบบ prepared for the worst  และต้องปรับตัวเร็ว
 • ไม่ท้อแท้ ไม่ยอมอยู่ใน % ของผู้แพ้หรือผู้ที่ถอดใจ
 • กล้าฝัน และกล้าทำ
 • คนที่หิวเงิน ไม่มีวันอิ่มเงิน (ปรัชญาธุรกิจ ไม่เอาความโลภหรือกำไรมาเป็นอันดับ 1)
 • ผู้นำต้องมี 3 ถึง (เงินถึง-ความสามารถถึง-ใจถึง)
 • ใจของผู้นำ ต้องเป็นใจของผู้ชนะก่อน (ใจถึง) คือ มีสติ ปรับตัว อยู่รอด และพร้อมจะสู้ต่อ

คุณชนรรค์ สมบูรณ์เวชชการ ARM รุ่นที่ 11

(กรรมการผู้จัดการ / บริษัท อ้วยอันโอสถ จำกัด)

 • ทักษะสำคัญที่ทำให้องค์กรยั่งยืน คือ “การปรับตัว” ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
 • ประสิทธิภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับ  ศักยภาพการปรับตัว + ความเชี่ยวชาญ
 • ทายาทธุรกิจ สิ่งสำคัญต้องเข้าใจ รู้แก่นแท้ธุรกิจ สืบทอดค่านิยม ก่อนที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวเอง เพราะจะสามารถนำพาให้เติบโตต่อได้ โดยไม่เสียตัวตนหรือเอกลักษณ์
 • อย่ามองตัวเองเป็นลูกเถ้าแก่ ลูก CEO  แต่มองตัวเองเป็นมืออาชีพ ทำตัวเหมือนพนักงานคนหนึ่ง
 • รู้ตัวเองตลอดเวลา  เจ็บก็พักได้ และหาวิธีให้ฟื้นไวที่สุด ก่อนจะก้าวไปข้างหน้าต่อ
 • กลยุทธ์องค์กร ต้องสื่อสารการให้ลำดับความสำคัญที่ชัดเจน เพราะหากคนในองค์กรให้ความสำคัญกับสิ่งใดที่ไม่ถูกต้อง องค์กรจะไม่เติบโต

คุณณชา จึงกานต์กุล ARM รุ่นที่ 14

(กรรมการผู้จัดการ / บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด)

 • ผู้นำต้องเปิดใจ ลูกน้องขั้วตรงข้าม ช่วยเสริมจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน
 • ข้างนอกประทับใจ ข้างในลืมไม่ลง  ทำสินค้าหรือบริการแบบเต็มร้อย มั่นใจว่าทำสิ่งที่ดีที่สุด และลูกค้าจะรับรู้ได้
 • การสร้าง branding ให้ลูกค้าจำเข้าไปในใจ ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดี ใช้ต้นทุน คือ “ความใส่ใจ” และต้องทำให้คนในองค์กรรู้ว่าสิ่งนี้คือ value  ซึ่งจะส่งต่อไปถึงลูกค้า
 • ยืนหยัดในความเชื่อที่จะส่งต่อคุณค่าที่ดีให้กับปลายทาง ไม่หยุดทำ ไม่ยอมแพ้กลางทาง กล้าที่จะแตกต่าง
 • หลักคิดแบบเต๋า ทุกสิ่งในโลกมีคู่ตรงข้ามเสมอ ในดีมีร้าย ในร้ายมีดี มองหาแง่มุมที่ดีให้เจอ เติมพลังบวกเสมอ
 • เสียอะไรเสียได้ อย่าเสียความเชื่อมั่นนับถือในตัวเอง

คุณอภินันท์  นิลเวช ARM รุ่นที่ 17

(กรรมการผู้จัดการ / บริษัท เอพี แมฟเวอริค จำกัด)

 • การทำธุรกิจที่เป็น D2C  (Direct to Consumer) มี 2 แกนหลัก 
  1) CAC (Customer Acquisition Cost) ต้นทุนในการได้ลูกค้า 1 คน
  2) CLV (Customer Lifetime Value) ลูกค้าที่อยู่กับเรา 1 คน และทำมูลค่าให้สูงขึ้น
 • ผู้นำควรใช้เวลา 80% โฟกัสแกนที่ 2 (CLV) คือ ทำให้ลูกค้าซื้อซ้ำมากขึ้น ซื้อถี่ขึ้น ซื้อแพงขึ้น ส่วนแกนที่ 1 (CAC) ลดต้นทุนค่าโฆษณา ให้น้ำหนักเพียง 20% เพราะสามารถมอบหมายทีมงานหรือเอเจนซี่บริหารจัดการได้
 • หัวใจความสำเร็จของผู้นำ คือ Mindset ที่เปิดและพร้อมเรียนรู้วิธีคิด วิธีการใหม่ๆ (Growth Mindset)

คุณชณา วสุวัต ARM รุ่นที่ 29

(กรรมการผู้จัดการ  / บริษัท แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัด)

 • โฟกัสกับสิ่งที่จะทำ (ทำน้อย ได้มาก)
 • พัฒนานวัตกรรมเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ
 • เท่าทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวตลอด
 • คิดนอกกรอบ กล้าลองผิดลองถูกเพื่อเรียนรู้  ไม่ยอมแพ้กับปัญหา
 • Mindset : do it right, now!! (ทำสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้/ทำทันที)   
 • รู้จังหวะ (หยุด-รอ-เร่ง-เลิก)

คุณกวิน นิทัศนจารุกุล ARM รุ่นที่ 30

(กรรมการผู้จัดการ /  บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)

 • ผู้นำต้องเข้มแข็ง มีวิชั่น และมองไกล
 • การมองไกล เห็นภาพกว้าง เห็นเป้าหมาย แต่ไม่ลืมที่จะมองรอบด้าน เพราะ Detail ก็มีความสำคัญ  
 • คำถามที่เข้ามาพร้อมความท้าทาย เข้ามากับปัญหา จะทำให้เราเติบโต ทำให้ได้มีโอกาสคิด ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ
 • สิ่งสำคัญของผู้นำ ที่ได้เรียนรู้จากคุณก่อศักดิ์ ตอนเรียน ARM และนำมาใช้

1) ผู้นำต้องกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กรให้ชัดเจน สำหรับทุกๆ stakeholders  และต้องกระจายสิ่งที่เป็น Vision Mission ไปให้ทุกคนในองค์กรและ stakeholders รับรู้ และปฏิบัติให้สอดคล้องกัน

2) ผู้นำทำหน้าที่หา opportunity ใหม่ๆ  เพื่อนำพาให้ธุรกิจเติบโตไปข้างหน้า

3) ผู้นำต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่ขึ้นมา สร้าง Successor เพื่อให้องค์กรเดินต่อไปอย่างแข็งแรง

คุณนัทธมน พิศาลกิจวนิช ARM รุ่นที่ 31

(กรรมการผู้จัดการ / บริษัท บี เอ็น เอ็น เรสเตอรองท์ กรุ๊ป จำกัด)

 • ผู้นำที่ดี ต้องมีความเข้าใจ เข้าใจว่าพนักงานกำลังเผชิญอะไร ปัญหาจริงๆคืออะไร
 • รับฟังทีมงานหรือพนักงาน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูด พร้อมรับฟังปัญหา
 • เป็นผู้นำที่จริงใจ เข้าถึงได้
 • สื่อสารต้องชัดเจน ให้เห็นวิชั่นที่องค์กรกำลังจะไป สร้างความเชื่อมั่นให้คนในองค์กรเห็นอนาคตการเติบโต
 • ผู้นำต้องแกร่ง มีจุดยืนมั่นคง พร้อมสู้ ไม่หยุดนิ่งหรือยอมแพ้ แม้เผชิญความท้าทาย

และในทุกความท้าทายที่เกิดขึ้น  ทุกวิกฤตที่ต้องเผชิญ  ทุกโอกาสที่ต้องค้นหา  ทุกพลังขับเคลื่อนเพื่อให้ถึงเป้าหมาย  ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ เมื่อผู้นำไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ เปิดรับแนวคิดดี ๆ รอบ ๆ ตัว และนำไปปรับใช้ให้เกิดคุณค่าทั้งต่อตนเองและองค์กร

ARM ACADEMY

Infinite growth and opportunities

สถาบันแห่งการเติบโตและต่อยอดธุรกิจ…ที่ไม่สิ้นสุด

☎ 02-071-9040

☎ 02-071-9041

💻 https://armacademy.co

IG: https://instagram.com/armacademy.co?igshid=1u25hwab0t52l

LINE Official: https://lin.ee/1JO7vX4

#MorningShake #ARMacademy #EvolutionaryLeader #Leadership

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *